Γαλλικά

Γαλλικά

Με καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας, παρέχουμε ολοκληρωμένη γνώση Γαλλικών με στόχο ένα λαμπρό μέλλον για τα παιδιά μας!

Οι ανάγκες των μαθητών μας αποτελούν προτεραιότητα για εμάς.

Στο πέρασμα των ετών έχουμε καθιερώσει τη διδασκαλία Γαλλικής γλώσσας μέσα σε ένα πολύ θετικό και ευχάριστο περιβάλλον.

Έτσι οι μαθητές μας μαθαίνουν σωστά Γαλλικά και πετυχαίνουν αβίαστα στις πιστοποιήσεις και στα πτυχία Γαλλικών όλων των επιπέδων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ